Apie advokatų profesinę bendriją

Susipažinkite

Apie advokatų profesinę bendriją InRight / Drobitko ir partneriai

Advokatų profesinė bendrija InRight/Drobitko ir partneriai siūlo savo klientams platų teisinių paslaugų spektrą, apimantį klientų atstovavimą teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, derybose ikisutartiniuose santykiuose, bankroto administravimo paslaugas (fizinių bei juridinių asmenų) bei kt. Atstovaujame tiek verslo klientus, tiek fizinius asmenis privataus pobūdžio teisiniais klausimais. 

InRight sukaupta patirtis

APB InRight steigėjas, subūręs mūsų komandą, advokatas Dr. Oleg Drobitko praktikuoja nuo 1999 m. Advokatas turėdamas teisės daktaro laipsnį bei inžinerinį – techninį išsilavinimą pritraukė nemažą dalį klientų iš transporto, jūreivystės, logistikos, draudimo, statybų bei pramonės sektorių. Jo gebėjimas matyti problemas ne tik iš teisinės, bet ir praktinės verslo pusės, su kuria susiduria klientai kiekvieną dieną, iššaukė klientų pasitikėjimą bei pritraukimą. Kadangi APB vyrauja stiprūs kolegiškumo principai, įgytos žinios sklandžiai dalijamos tarp kitų InRight kolegų su grįžtamuoju ryšiu.

Advokatas Oleg Drobitko jaunesnysis praplėtė bei toliau išvystė InRight teikiamų paslaugų spektrą jūreivystės srityje, kiekvieną dieną bendradarbiaudamas su verslo atstovaus jūreivystės srityje, būdamas P&I klubų korespondento atstovas, praktiškai dalyvauja įvairių konfliktinių situacijų laivybos ir krovinių gabenimo srityse sureguliavime.  

Komandoje turime kolegų, kurie sklandžiai bendrauja anglų, rusų, ukrainiečių, vokiečių, lenkų bei ispanų kalbomis. Gebame tinkamai spręsti teisines problemas ne tik Lietuvoje, bet ir teisines problemas su tarptautiniu elementu. 

Mūsų biurų lokacijos bei susisiekimo būdai

APB InRight / Drobitko ir partneriai biurai yra įsikūrę Klaipėdoje ir Vilniuje. Taipogi ypatingai pandemijos metu siūlome teisines konsultacijas pasitelkiant telekomunikacines priemones. Jūsų rūpimus klausimus galite mums užduoti:

  • Paskambinę telefonu 846 314199, arba mobiliuoju telefonu: +37068564840
  • Pateikę mums užklausimą el. paštu info@inright.eu 
  • Parašę mums į Whatsapp/Telegram tel. numeriu: +37068564840

Mokslo publikacijos lietuvių kalba:

Drobitko O. Jūrininkų darbo ir socialinės teisės pagal MLC 2006. // Jurisprudencija Nr. 21(2), 2014.

Drobitko O. Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai. Daktaro disertacija. // Mykolo Romerio universitetas. Socialiniai mokslai (teisė – 01S), 2006. (Disertacijos santrauka lietuvių kalba)

Drobitko O. Krovinio gavėjo teisinė padėtis. // Jurisprudencija Nr. 4 (82), 2006.

Drobitko O. Krovinio vežimo sutarties teisinė prigimtis. // Klaipėdos universitetas. Tiltai Nr. 4 (29), 2004.

Mokslo publikacijos anglų kalba:

Drobitko O. Transport Documents in Multimodal Transportations. // Klaipeda University. Tiltai Nr. 4 (53), 2010.

Drobitko O. Multimodal Carriage of Goods: Legal Aspects. // Mykolas Romeris University. Social Sciences (Law – 01S), 2006. (Summary of Doctoral Thesis)

Mokslo publikacijos ukrainiečių kalba:

Дробiтько О. Мiркування з приводу реформи кримiнального процесу в Украïнi. // Право Украïни № 10, 1999.

Inright pradžia

1998

2000
2004
Inright

Šiandien

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde