Apie advokatų profesinę bendriją

Susipažinkite

Apie advokatų profesinę bendriją InRight / Drobitko ir partneriai

Advokatų profesinė bendrija InRight/Drobitko ir partneriai siūlo savo klientams platų teisinių paslaugų spektrą, apimantį klientų atstovavimą teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, derybose ikisutartiniuose santykiuose, bankroto administravimo paslaugas (fizinių bei juridinių asmenų) bei kt. Atstovaujame tiek verslo klientus, tiek fizinius asmenis privataus pobūdžio teisiniais klausimais. 

InRight sukaupta patirtis

APB InRight steigėjas, subūręs mūsų komandą, advokatas Dr. Oleg Drobitko praktikuoja nuo 1999 m. Advokatas turėdamas teisės daktaro laipsnį bei inžinerinį – techninį išsilavinimą pritraukė nemažą dalį klientų iš transporto, jūreivystės, logistikos, draudimo, statybų bei pramonės sektorių. Jo gebėjimas matyti problemas ne tik iš teisinės, bet ir praktinės verslo pusės, su kuriomis susiduria klientai kiekvieną dieną, iššaukė klientų pasitikėjimą bei pritraukimą. Kadangi APB vyrauja stiprūs kolegiškumo principai, įgytos žinios sklandžiai dalijamos tarp kitų InRight kolegų su grįžtamuoju ryšiu.

Advokatas Oleg Drobitko jaunesnysis praplėtė bei toliau išvystė InRight teikiamų paslaugų spektrą jūreivystės srityje, kiekvieną dieną bendradarbiaudamas su verslo atstovaus, būdamas P&I klubų korespondento atstovas, dalyvauja įvairių konfliktinių situacijų sureguliavime laivybos ir krovinių gabenimo srityse.  

Komandoje turime kolegų, kurie sklandžiai bendrauja anglų, rusų, ukrainiečių, vokiečių, lenkų bei ispanų kalbomis. Gebame tinkamai spręsti teisines problemas ne tik Lietuvoje, bet ir teisines problemas su tarptautiniu elementu. 

Mūsų biurų lokacijos bei susisiekimo būdai

APB InRight / Drobitko ir partneriai biurai yra įsikūrę Klaipėdoje ir Vilniuje. Taipogi siūlome teisines konsultacijas pasitelkiant telekomunikacines priemones. Jūsų rūpimus klausimus galite mums užduoti:

  • Paskambinę telefonu 846 314199, arba mobiliuoju telefonu: +37068564840
  • Pateikę mums užklausimą el. paštu info@inright.eu 
  • Parašę mums į WhatsApp/Telegram tel. numeriu: +37068564840

Mokslo publikacijos lietuvių kalba:

Drobitko O. Jūrininkų darbo ir socialinės teisės pagal MLC 2006. // Jurisprudencija Nr. 21(2), 2014.

Drobitko O. Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai. Daktaro disertacija. // Mykolo Romerio universitetas. Socialiniai mokslai (teisė – 01S), 2006. (Disertacijos santrauka lietuvių kalba)

Drobitko O. Krovinio gavėjo teisinė padėtis. // Jurisprudencija Nr. 4 (82), 2006.

Drobitko O. Krovinio vežimo sutarties teisinė prigimtis. // Klaipėdos universitetas. Tiltai Nr. 4 (29), 2004.

Mokslo publikacijos anglų kalba:

Drobitko O. Transport Documents in Multimodal Transportations. // Klaipeda University. Tiltai Nr. 4 (53), 2010.

Drobitko O. Multimodal Carriage of Goods: Legal Aspects. // Mykolas Romeris University. Social Sciences (Law – 01S), 2006. (Summary of Doctoral Thesis)

Mokslo publikacijos ukrainiečių kalba:

Дробiтько О. Мiркування з приводу реформи кримiнального процесу в Украïнi. // Право Украïни № 10, 1999.

Inright pradžia

1999

Dr. Oleg Drobitko pradėjo darbą Klaipėdos advokatų kontoroje kaip advokato padėjėjas.
2001 – 2003
Dr. Oleg Drobitko dirbo advokatu Klaipėdos advokatų kontoroje
2003
O. Drobitko advokatų kontora pradėjo savo veiklą.
2013
O. Drobitko advokatų kontora pakeitė pavadinimą į „Advokatų kontora InRight / Drobitko ir partneriai”.

Inright

Šiandien

Šiuo metu InRight kolektyvas dinamiškai auga ir apjungia 5 teisininkus, ekspertę – ekonomistę, vertėją – administratorę. Kadangi dirbame su statybų, transporto, laivų statybos ir remonto sektorių verslo subjektais Lietuvoje ir užsienyje, todėl glaudžiai bendradarbiaujame su laivybos ir krovinių gabenimo ekspertais 7/24 pagrindu.